PowerDNS 4.3.1

Uptime: 8.29 days
Queries/second, 1, 5, 10 minute averages: 0, 0, 0. Max queries/second: 6
Cache hitrate, 1, 5, 10 minute averages: 14.9%, 15.5%, 19.3%
Backend query cache hitrate, 1, 5, 10 minute averages: 55.4%, 47.6%, 46.2%
Backend query load, 1, 5, 10 minute averages: 0, 0, 0. Max queries/second: 3
Total queries: 125455. Question/answer latency: 3.8ms


Reset

UDP Queries Received

ns1.85p.de/A223915.6%
ns1.85p.de/AAAA171811.9%
home.tausch.co/A12048.4%
MAIL.tAUSCH.iO/A10977.6%
MAIl.TAUScH.io/AAAA8095.6%
TaUsCh.CO/AAAA7865.5%
tAUScH.CO/A7725.4%
ns3.fast.qa/A6974.8%
ns3.fast.qa/AAAA5203.6%
pg.tausch.co/A4242.9%
tausch.co/DNSKEY3342.3%
ns2.tausch.co/A2882.0%
clOuD.TAUScH.CO/A2011.4%
ns2.tausch.co/AAAA2011.4%
www.bruenlasberg.de/A1621.1%
ns1.fast.qa/A1471.0%
ns2.fast.qa/A1431.0%
cLOUd.TauSCh.cO/AAAA1421.0%
bergeshoehe.tausch.co/A1381.0%
bruenlasberg.de/A1340.9%
bergeshoehe.tausch.co/AAAA1290.9%
cdn.85p.de/AAAA1020.7%
cdn.85p.de/A960.7%
ns2.fast.qa/AAAA930.6%
ns1.fast.qa/AAAA870.6%
_25._tcp.mx.tausch.co/TLSA770.5%
lan-friends-bruenlasberg.de/SOA550.4%
whoami.akamai.net/A540.4%
tausch.co/SOA530.4%
bruenlasberg.de/SOA520.4%
xn--brnlasberg-beb.de/SOA520.4%
tausch.io/SOA490.3%
www.bruenlasberg.de/AAAA450.3%
bruenlasberg.de/AAAA370.3%
85p.de/A290.2%
85p.de/SOA230.2%
mysql.tausch.co/AAAA220.2%
mail.tausch.co/A200.1%
xn--brnlasberg-beb.de/A190.1%
xn--brnlasberg-beb.de/ANY180.1%
tausch.cloud/SOA180.1%
du.gy/SOA180.1%
ta.gy/SOA170.1%
85p.de/NS140.1%
lan-friends-bruenlasberg.de/A140.1%
home.tausch.co/DS130.1%
bruenlasberg.de/MX130.1%
xn--brnlasberg-beb.de/AAAA120.1%
bruenlasberg.de/NS120.1%
homeassist.tausch.co/A100.1%
85p.de/AAAA100.1%
_465._tcp.mail.tausch.io/TLSA100.1%
dns.tausch.co/A100.1%
ldap2.tausch.co/A90.1%
mail.tausch.co/AAAA90.1%
_tcp.mx.tausch.co/A90.1%
_25._tcp.mx.tausch.co/A90.1%
mx.tausch.co/MX90.1%
www.xn--brnlasberg-beb.de/A80.1%
lan-friends-bruenlasberg.de/NS80.1%
du.gy/A80.1%
pg.tausch.co/AAAA80.1%
85p.de/ANY70.0%
fast.qa/SOA70.0%
ta.gy/A70.0%
lan-friends-bruenlasberg.de/AAAA70.0%
dns.tausch.co/AAAA70.0%
mail.tAUSCh.Io/NS60.0%
fast.qa/NS60.0%
proxy-host.www.bruenlasberg.de/A60.0%
www.lan-friends-bruenlasberg.de/A60.0%
mail.tausch.io/MX60.0%
webmail.bruenlasberg.de/A60.0%
ic.tausch.co/MX60.0%
tausch.io/A50.0%
lan-friends-bruenlasberg.de/MX50.0%
DavFs.TaUsCH.cO/A50.0%
GRapH.tAuSCh.co/A50.0%
lan-friends-bruenlasberg.de/TXT50.0%
emon.tausch.co/A50.0%
mx.tausch.co/A50.0%
aUTOCONfIG.85P.De/A50.0%
HoME.TAuSCh.cO/AAAA50.0%
version.bind/TXT50.0%
tausch.cloud/A50.0%
_587._tcp.mail.tausch.io/TLSA50.0%
autodiscover.lan-friends-bruenlasberg.de/A50.0%
mail.tausch.io/ANY50.0%
autoconfig.85p.de/AAAA40.0%
autoconfig.lan-friends-bruenlasberg.de/A40.0%
ip.tausch.co/AAAA40.0%
mail.lan-friends-bruenlasberg.de/A40.0%
shop.lan-friends-bruenlasberg.de/A40.0%
_25._tcp.mail.tausch.io/TLSA40.0%
dyn.tausch.co/A40.0%
85p.de/TXT40.0%
dav.TaUSCh.CO/A40.0%
85p.de/DNSKEY40.0%
85p.de/MX40.0%
bruenlasberg.de/DNSKEY40.0%
Rest:6824.7%
Total:14393100%